Disse fem ferjesambandene får færre avganger

foto