Sjå den ubehagelege opplevinga - køyrer inn i skredområde