Nå er det avgjort: Denne aktøren skal drive stedet videre