Samlet inn over tjue tusen kroner: - Lønn for strevet