De første: Erling Hagen, Siggen Kavli og Roe Setnes, pluss Svein Ove Brøste(ikke tilstede), var det første styret i Åndalsnes Avis for 40 år siden. Foto: Evy Kavli

– Det kom sinte telefoner den gangen også

– Det er ikke bare spøk å være med i et styre, selv om vi ikke hadde noe med å blande oss inn, forteller Roe Setnes, den første styrelederen i ÅAs styre.