Stoppet og anmeldt i kontroll – valgte likevel å kjøre videre