Bygger på tradisjon, slik unngås råte i kloppene

foto