Møtet, onsdag 21. januar, er beregnet på nøkkelpersoner hos de involverte, og også andre beredskapsaktører fra andre steder med tilsvarende risiko, heter det i invitasjonen fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Han spanderer møtelokale og mat på dem som møter opp, og målet er å oppsummere situasjonen i fjor høst, da Mannen truet med å rase ut.

Geolog Lars Harald Blikra skal forteller om sjølve fjellsida og overvåkninga, og han skal også forsøke så se framover.

Ordfører Lars Olav Hustad og spesialrådgiver Ole Kjell Talberg fra Rauma er bedt om å gå igjennom hvordan Raum kommune håndterte saka. Det samme for politiet.

En av de evakuerte har også fått 10 minutter i programmet. Gunn Walstad Sogge skal fortelle om sine erfaringer.

Diverse andre aktører får også noen minutter, før det blir åpen diskusjon til slutt, før fylkesmannen skal oppsummere om Mannen, eller "Veslemannen", som arrangøren har anført i parentes, i programmet til møtet.

Vi andre får vel være fornøyd med at Mannen ikke kalles "Kar`n" og at ikke en liten del av denne var i søkelyset...