Frank Sæther har to brøytebiler i drift, og de har gått mer eller mindr kontinuerlig siden jul. Jan Erik Naas er en av sjåførene som kjører bilen på E136, fra Innfjordtunnelen til Horgheim.

Sæther sjøl kjørte Brønnsletta - Isterdalen - Sogge i dag, søndag 4. januar, som er den andre av de to rodene Sæther har kontrakt med Mesta på.

- Vi har kjørt mer hittil i år enn vi gjorde hele forrige sesong, sier Sæther.

Fran Sæther (til venstre) har to brøytebiler og kjører på kontrakt for Mesta AS. Jan Erik Naas er en av sjåførene hans. Foto: Anders A. Hagen

Brøytebilsjåførene er fritatt for bestemmelsene om kjøre- og hviletid. Noe annet ville naturligvis vært ganske håpløst når det snør som verst. Men de må -  som alle andre - naturligvis forholde seg til loven. Være opplagt, aktpågivende og alt det andre vi kjenner fra trafikkregler og lov om vegtafikk.

Det går stort sett i maks 40 kilometer i timen. Men det er også mer enn nok til at plogen kaset snøen langt ut til sida.

- Det er slutt på kravene om et maksimalt antall centimeter med snø på vegen. Nå er kravet at det skal være svart asfalt fire timer etter at det har slutta å snø, forklarer Naas.

Bilene er ifølge brøytebilsjåføren utstyrt med det beste som er av dekk å få på en lastebil.

- Hvordan går brøytinga i forhold til andre trafikkanter?

- Jeg vil si det er veldig bra. Noen få har det litt travelt og sånn, men stort sett oppfører folk seg veldig bra, sier Naas.