Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i sommer forberedt seg et kontrollert ras. De har pumpet vann fra et vann på baksiden av Mannen opp i tre store tanker. Vannet skal sprøytes gjennom slanger ned i sprekkene i fjellpartiet og få partiet Veslemannen til å rase ut. Dette skal skje når bevegelsene er store og folk i faresonen er evakuert.

– Det er været som avgjør når vi kan teste ut den kunstige vanntilførselen. Det er ganske store bevegelser i Veslemannen allerede, slik at ved neste store nedbørperiode vil vi sannsynlig måtte øke farenivået og da tilføre ekstra vann for å få utløst et skred, sier sjefgeolog Lars Harald Blikra i NVE til TV 2.

I oktober 2014 ble folk nedenfor fjellpartiet evakuert av frykt for at det skulle rase ut. Det samme skjedde i september 2015 og i august i fjor, men raset uteble. For to uker siden ble farenivået for Veslemannen hevet til gult, etter at bevegelsene i fjellpartiet hadde økt gradvis til rundt 9 millimeter per døgn i øvre del av området, og rundt 1 millimeter i nedre del.

Til NRK i juni sa Blikra at de ikke vet hva resultatet blir av vannprosjektet.

– Det er ingen andre som har gjort noe slikt før, sa Blikra.