Vedtok 2019-budsjettet og satte ned foten for videre investeringer

foto