– Skal vi akseptere at såpass mange barn i Rauma sliter?

foto
BEHOV FOR RUSTE OPP BOLIGER: – Det er normalt å eie i Norge, men mange lavinntektsfamilier ender opp med å leie. Ingen barnefamilier står uten bolig i Rauma, men vi ser at de kommunale boligene vi har er litt trange, og vi ser at mange er i dårlig tilstand med uteområder som kunne vært rustet opp, forteller Gunhild Dahle, prosjektleder for ny boligsosial plan. Bildet er tatt ved annen anledning. Foto: Stein Siem