Etterlyser konkrete tiltak og diskusjon: - En dramatisk situasjon