Søkerlista er klar: Disse vil ha toppjobben i kommunen