Byen fra nye vinkler: – Kunnskapsutveksling på en times rundtur