– Ingen hensikt å mekle så lenge Statens vegvesen ikke trekker sin innsigelse