Har gjort funn av omkomen person: – Grunn til å tru det er henne