Grytten bygdekvinnelag samarbeider med museumsstyret om flere arrangement på Ner-Hole i sommer. Det har vært kafé, utstillinger, musikk og foredrag, og siste lørdagen i juli runder de av for sesongen med litt diverse på programmet.

– Vi har hatt god respons på arrangementene våre, sier Marit Bergheim.

– De godt voksne er de ivrigste, men på olsokdagen 29. juli håper vi barnefamilier og de litt yngre også vil være interessert. Det er åpent for alle, og det vil blant annet bli servert rømmegrøt, kaffe og kaker.

Ner-Hole museum har fått et skikkelig ansiktsløft de siste årene. 1,2 millioner har blitt bevilget renoveringsarbeid og oppussing, og siden lokalavisa var der i februar har murerne reparert vinduene på hovedbygget innvendig.

– De gjorde seg ferdig i mai, og nå har det blitt skikkelig fint, sier Sigurd Nora, styreleder i museumsstyret.

INVITERER: Bygdekvinnelaget og Marit Bergheim inviterer til aktiviteter på museet gjennom sommeren. Foto: Trond Arvid Alund

Hesjing

Bygdekvinnelagets fokus for sommerens tilstelninger er blant annet å ta vare på gamle tradisjoner.

– Det er viktig å holde på tradisjonene, men minst like viktig er det å skape aktivitet og sørge for at det skjer noe i bygda, sier Bergheim.

Gjennom sommeren stiller kommunegartneren og hennes team opp og slår gresset på Ner-Hole. Arealet mellom fjøset og Romsdalshornvegen står imidlertid uslått, og det er en baktanke med det.

– Der skal vi slå og hesje på olsokdagen. Siden det finnes bruk oppi dalen som hesjer hver sommer, har vi sikret oss kompetanse og utstyr derifra. Her blir det mulighet for alle til å prøve seg med ljå, rive og høygaffel, sier hun.