Her har de funnet store verdier: – Vurderes som svært viktig