Formannskapet skal tirsdag ta stilling til om de ta med Vestnes som alternativ til kommunesammenslåing igjen.

I kommunestyret i juni vedtok politikerne at de ville kun utrede to alternativer videre - å være alene eller være en del av en størst mulig Romsdalskommune. Da ville politikerne ikke utrede Vestnes videre, på grunn av rapporten fra Telemarksforskning, som konkluderte med at Rauma og Vestnes hadde lite å tjene på sammenslåing.

Nå ser alternativet om storkommune ut til å ha falt, da Rauma ikke er med i noen av de alternativene ROR i forrige uke bestemte seg for å utrede videre.

Rådmannen vil utrede

Vestnes lanserte Rauma som alternativ så sent som 10. november.

- Rauma kommune har nå to valg. Enten å ta til etterretning at ROR-alternativet alt innledningsvis viser seg uaktuelt og at Rauma med utgangspunkt i junivedtaket ikke har noe annet alterntiv enn å fortsette som egen kommune. Eller å si ja til sonderingene med Vestnes, skriver rådmannen i sin innstilling.

Rådmann Oddbjørn Vassli ønsker å utrede mot Vestnes.

- Dette er et raskt og lite arbeidskrevende arbeid som skal være ferdig medio januar fordi Vestnes kommunestyre har lagt opp til å treffe endelig retningsvalg 31. januar for deretter å gå inn i forhandlingsfasen.

Ikke stort potensiale

Selv om Telemarksrapporten ikke fant klare fordeler ved en sammenslåing, mener rådmannen at det kan være positive sider.

- Det betyr likevel ikke at en sammenslåing har negativ effekt, bare at potensialet ikke er veldig stort. Et Rauma/Vestnes-alternativ vil ha synergier og nytte i forhold til kommunal økonomi og spesialiserte tjenester, selv om avstandene tilsier at allmenne tjenester som skole, barnehage og helse/omsorg må være desentrale, skriver han.