Forslaget i Frps og Høyres politiske plattform har fått blandet mottakelse fra bransjen. En undersøkelse i Norsk Ledelsesbarometer viser at 7 av 10 butikksjefer er kritisk til forslaget. Og fra både arbeidsgiver- og arbeidstakersida er det negativitet å spore.

Men hvordan stiller så lokale butikkdrivere seg til forslaget.

Sommerlønnsomt

Bunnpris på Øran/Åndalsnes er en av dagligvarebutikkene i kommunen som allerede har søndagsåpent – i sommerhalvåret.

– Å holde søndagsåpent i sommerhalvåret er forretning. Å holde åpent resten av året er for service å regne, mener Ove Lars Østigård ved Bunnpris. Han legger til at sjølsagt er det fritt fram om man vil holde åpent eller ei. Men samtidig tror han at butikkdrivere vil føle et visst press; holder én åpent så må også andre gjøre det. – Også når det gjelder åpningstider utøves det press. Det samme vil man også oppleve når det gjelder å holde søndagsåpent, mener han og legger til at flere ansatte er positiv til økt sysselsetting. Men lønnsom drift må uansett legges til grunn. I prinsippet mener Østigård søndagsåpne butikker er en del av et samfunn i endring. Men det er ikke bare å holde åpent. Det vil kreve vikarer; flere ansatte som igjen krever omfattende opplæring, for eksempel.

Ikke lønnsomhet

– Helt uaktuelt, sier Åge Sønderland i IKT Support på spørsmålet om å holde søndagsåpent.

Han driver i elektronikkbransjen og mener bestemt at å holde åpent også den sjuende dagen i uka kun vil innebære at årsomsetningen vil bli fordelt på flere arbeidsdager. – Det innebærer ingen økt totalomsetning, tror jeg. – Og lønnsomheten blir ikke bedre av å holde åpent enda en dag i uka, legger han til.

Endra mønster?

Geir Christer Nygård er leder for Handlekorga på Åndalsnes.

På generell basis er også han skeptisk til forslaget. – Åpne butikker seks dager i uka bør være nok. For ansatte og butikkdrivere er det viktig med i alle fall en fridag i uka, sier han. Nygård tror søndagsåpne butikker vil være verst å takle for de små; kanskje også familieeide bedriftene, som har små driftsmarginer, sliter med å få til lønnsomhet i drifta. – Store kjedebutikker i større byer vil nok klare seg godt om de også holder søndagsåpent. – Kan tiltaket i verste fall føre til et endret handlemønster – at folk tar søndagen som en kombinert bydag og handledag?– Faren er der. Søndagsåpne butikker kan bli lukrativt for de store byene; mindre for de små, mener Geir Christer Nygård.

Hva mener du om saken?

foto
Skeptisk. Åge Sønderland i IKT Support mener det er uaktuelt for hans butikk å holde søndagsåpent. Arkiv. Foto: (Foto: Lars Smisethjell)