Svarer på kritikken: – Kan være vanskelig å beregne

foto