Avvikler butikken: – Håper på forståelse for at det blir stående tomt

foto