Torsdag 4. mai vil direktør i Jernbanedirektoratet. Elisabeth Enger, starte prosessen med å utvikle en egen godsstrategi for Raumabanen som skal sikre den videre utvikling av Raumabanen til godstransport.

«Prosessen vil vurdere alle elementer knyttet til banen og resultere i en egen godsstrategi som vil bli førende for den videre satsningen», skriver spesialrådgiver Roger Kormeseth i Jernbanedirektoratet i et forarbeid til møtet kommende uke.

Han skriver videre: «Det er svært mye gods som i dag går gjennom Romsdalen på lastebil. Vi er av den oppfatning at toget kan ta en større andel av dette. Det er planlagt flere tiltak på Dovrebanen, i Innlandet og på Østlandet som vil ha positiv innvirkning på Raumabanen i årene som kommer. I tillegg, er det mulig å iverksette tiltak lokalt tilknyttet ruteopplegg, drift, infrastruktur, etc. Vi ønsker også å se på Raumabanen i en større regional sammenheng», skriver Kormeseth.

Prosessen er tenkt gjennomført i nært samarbeid med Rauma kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og lokalt næringsliv. Prosessen er tenkt gjennomført i perioden mai-september.

Samferdselsutvalget har lagt sitt møte samme dag til Grand Hotell på Åndalsnes. Dermed får fylkespolitikerne være med på lanseringen. Også fylkesordfører Jon Aasen vil være til stede på Åndalsnes.

Samferdselsutvalgets leder Kristin Sørheim er spent på hva Jernbanedirektoratet har med:

– Det kommer ikke altfor mye jernbanemidler til Møre og Romsdal, så det er kjempebra om det overført mer gods til Raumabanen, sier Sørheim.

Rauma-ordfører Lars Olav Hustad synes det er veldig positivt at direktoratet kommer på besøk.

– Og det er veldig bra at de kommer med toppsjefen, at de vil se på hvordan en skal få godstrafikken til å bli økende, skape bedre rammebetingelser, mer stabilitet og at kvaliteten på framføringen blir bedre, slik at en opplever Raumabanen som en reell aktør i transportmarkedet, sier Hustad.

Han tror dette kan bidra til å trygge Raumabanen.

– At øverste myndighet er interessert er veldig positivt – vi har ikke hørt fra dem på en stund, sier ordføreren.