Etter en skolioseoperasjon ved St. Olavs er Ola Rydjords multihandikappa datter, Luna, helt avhengig av at heisen på Åndalsnes barneskole fungerer for å kunne få være sammen med klassen på skolen.

Hylte av smerte

Før Luna ble innlagt for ryggoperasjonen sin ga Rydjord beskjed om at de ville bli avhengig av heisen etter utskriving.

– Etter operasjonen har vi vært heime i seks uker, og ennå har ikke dette blitt ordnet, sier Rydjord.

– Luna har begynt på skolen igjen, men hun kan kun holde seg i første etasje, noe som fører til at hun ikke får deltatt sammen med klassen sin. Det er viktig for sosialisering.

Etter at Luna prøvde å bruke trappa for å komme seg opp i etasjene, ble hun stående midt i trappa og hyle av smerte.

Et avvik

Rydjord sier det er helt vanvittig at det tar åtte uker på å finne ut av en teknisk feil. Samtidig reagerer han på at en heis kan bli stående slik i nesten to måneder, uten at det blir meldt inn et avvik på det.

– Etter mange uker på sjukehus, og så bli møtt av dette, gjør at man blir veldig frustrert.

– Får tilbud

Rektor, Nina Ellingsæter Aandal, ved Rauma barneskole sier hun har forståelse for frustrasjonen.

– Samtidig er det ikke så mye annet vi kan gjøre enn å legge til rette, slik at eleven får den undervisningen hun har krav på. Og det får hun nå.

Forklaringen på hvorfor det ikke kom fram før at heisen ikke fungerte er at skolen ikke har andre elever med funksjonshemning av en slik art at det er daglig behov for heisen.

– Når slike feil blir oppdaget sier vi ifra til Rauma utbygging, som eier bygningsmassen. Så må de ta aksjon. Vi kan bare videreformidle det de sier.

Byggeier forpliktet

Leder av samfunnsavdelingen i Norges Handikapforbund, Astrid Strøm, sier at byggeier er forpliktet til å sørge for at publikumsbygg til enhver tid er universelt utformet.

– Vi gjorde for noen år siden en undersøkelse som viste at 80 prosent av grunnskolene i Norge ikke tilfredsstiller disse kravene. Og forklaringen vi får er ofte at «vi har ingen barn med funksjonshemning hos oss.» Dette er uheldig, for å si det mildt. Og her ser det ut til at Rauma kommune ikke har gjort jobben sin.

Må bestille nytt

Avdelingsingeniør Jo Unhjem i Rauma kommune forklarer at den elektroniske styringen i heisen sluttet å fungere i begynnelsen av oktober. Etter at leverandøren hadde feilsøkt ble det bestemt at man måtte bestille et nytt styrekort. Heisen er ca. 15 år gammel, og det viste seg at firmaet som hadde levert elektronikken ikke lenger eksisterte.

– Vi måtte da bestille helt nytt styringssystem, det fikk vi tilbud på, og det er nå bestilt.

– Bør ikke kommunen sørge for at utstyret den har er såpass moderne at man ikke må vente så lenge på nytt utstyr?

– Vi har mange heiser som er på samme alder, og vi har ikke økonomi til å drive og bytte ut heiser når de når en viss alder. Vi må vedlikeholde det vi har.

Kommunen bestilte i rekordfart

Tom Willy Hansen hos ThyssenKrupp, som har levert heisen, bekrefter Unhjems opplysninger om problemene.

– Vi leverte tilbud på ny elektronikk til heisen på mandag. Under et døgn etter var det bestilt! I mine 25 år i bransjen har jeg aldri vært borte i så kjapp reaksjon fra en kommune!

Leveringstida er på ca. fire uker, og så er det to ukers montasje.

– Så det vil si at det er rundt nyttår før man kan regne med at heisen er i orden, sier Unhjem.