Det er inspektør Helge Gyldenskog som er konstituert rektor ved Måndalen skule.

Bjørn Nord sluttet for å bli rektor ved Åndalsnes ungdomsskole, og selv etter to utlysninger har kommunen ikke fått noen kompetente søkere.

– Vi skal selvsagt jobbe videre for å rekruttere rektor til Måndalen skole, og der har vi startet en prosess. Vi ser at det er krevende å finne kandidater til disse stillingene. Til rektorstillingen ved Åndalsnes ungdomsskole fikk vi bare to søkere, og begge var her fra kommunen, forteller skolesjef Kåre Straume.

Han er likevel ikke bekymret for Måndalen skule.

– Gyldenskog har vært konstituert i stillingen også tidligere, så det er vi sikre på at vil gå fint, sier han.

Han synes det er beklagelig at disse stillingene ikke er mer attraktive.

– Vi ser absolutt et behov for å drive internskolering og utvikle våre egne ansatte til lederoppgaver i enda større grad enn tidligere, sier han.