Bane NOR vil ikke gi gondolutbyggerne "blankofullmakt"