I omsorgsboligen har det bodd og jobbet folk mens muggsoppen vokser oppetter veggene

foto