Fare for styrtregn for deler av Vestlandet og Møre og Romsdal

foto