Sjefen om pengebruken: – Ikke relevant å se opp mot tidligere år