Viktig med erfaring: – Mange får en aha-opplevelse