Søker om å åpne tappekranene under Romsdalsmartnan