Vold og skadeverk i sentrumsgatene etter festivalslutt