Står foran et krevende år: – Vil kreve tett oppfølging