Dro ut for å se på huset: – Kan være aktuelt å rive

foto