I grevens tid: – Vi vurderer flere stikkrenner

foto