Allerede i slutten av oktober fikk entreprenørselskapet, som står oppført innen bransjen «grunnarbeid» med forretningsadresse Eidsbygda, varsel om tvangsoppløsning.

– Foretaket har ikke statsautorisert revisor, jf. aksjeloven/allmennaksjeloven §§ 7-1, 7-2 og § 16-15 første ledd nummer 3, het det i varselet som er tilgjengelig i Brønnøysundregistrene.

Fristen til å rette opp forholdet utløp fire uker senere, og nå har retten besluttet aksjeselskapet oppløst.

Krav i boet meldes bostyrer Øyvind H. Meisingset, advokat og partner i Øverbø Gjørtz.

– Selskapet har revisjonsplikt, men har ikke meldt revisor til Foretaksregisteret som oppfyller lovens krav. Frist for å rette opp i forholdet er kunngjort av Foretaksregisteret og fristen er utløpt. Tingretten har derfor oppløst selskapet iht aksjeloven § 16-17. Frist for fordringsanmeldelser er 8. mars 2024, opplyser bostyreren i en mail til ÅA.

– Ligger det ubetalt gjeld i selskapet? Og har det kommet krav foreløpig?

– Vi har kun mottatt pantekrav fra banken på kroner 1,3 millioner så langt, svarer Meisingset.

Nesten 40 millioner

For vel ti år siden, i april 2013, signerte selskapet sin til da største kontrakt med Statens vegvesen, verdt 37 millioner kroner.

– Dette er den største kontrakten firmaet noen gang har inngått, og dette vil gi våre ansatte en tryggere arbeidsplass om vinteren. Vi har i perioder måttet permittere folk om vinteren og det håper vi nå å slippe, kommenterte Roe Ingvar Eide den gang.

Året etter investerte Eide og Co. 11 millioner i nytt bygg og utstyr, og på den tida telte de 20 ansatte.

Mye har skjedd siden den gang, og nå på nyåret i 2024 er det blitt opprettet et tvangsavviklingsbo i Eide & Frilunds navn.

Første skiftesamling blir holdt 12. mars klokka 09.30 i Møre og Romsdal tingrett i Molde.

ÅA har vært i kontakt med involverte parter i selskapet, som ikke ønsker å kommentere saken ytterligere.