– Tunnelalternativet er er mest inngripende for turistvegen