Rauma kommune sin rolle når det gjelder prosjektet E136