Andelen er klart mindre enn snittet i Norge. Nesten én av tre nordmenn over 16 år har høy utdannelse nå.

Det er en økning i raskt tempo, og kvinnene har for lengst gått forbi mennene i antall. Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) har 28 prosent menn og 35 prosent kvinner av Norges befolkning over 16 år, fullført en høyere utdanning.

Minst fem år

Men dette gjelder all høy utdannelse.

De som Statistisk sentralbyrå kategoriserer som lang høy utdannelse, er de som har minst fem år på høyskole og universitet. Da er mennene igjen i flertall, og totalen ligger på 8,7 prosent av befolkningen over 16 år i Norge. (Fordelt på kjønn er det ti prosent menn og åtte prosent kvinner med slik lang utdanning).

Tallene på kommunenivå fortelle hvordan Rauma ligger an i forhold til resten av Kommune-Norge. De viser at det totalt er 187 innbyggere i Rauma som kan vise til en lang høyere utdannelse ved inngangen til 2015. Av dette er 101 menn og 86 kvinner.

Denne grupperingen utgjør således bare 3,1 prosent av befolkningen over 16 år i Rauma. Det er dermed en klart lavere andel enn gjennomsnittet.

Håndverk og teknisk

Av personer med lang universitets- og høgskoleutdanning har 30 prosent utdanning innenfor fagfeltet naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag. Blant mennene er man oppe i 39 prosent i dette fagfeltet.

Andelen kvinner med lang høyere utdanning er størst innenfor samfunns- og juridiske fag, med 20 prosent. En nesten like høy andel blant kvinnene har utdanning innenfor helse- og sosialfag, forteller SSB.

Flest i byene

Det er først og fremst storbyene som trekker snittet opp i Kommune-Norge. Hovedstadsregionen er noe for seg selv.

Bærum er på topp med 19 prosent av befolkningen med lang høyere utdannelse. Oslo følger med 18,3 prosent, mens Asker har 16,9 prosent.

I Møre og Romsdal er det totalt 5,1 prosent av innbyggerne som kan vise til de aktuelle papirene. De beste kommunene er Molde (8,9 prosent), Volda (7,6) og Ålesund (7,2). Nederst på fylkeslista finner vi Vanylven, med kun to prosent.

Rangering av Rauma

Det er naturlig at byene trekker opp, tatt i betraktning den omfattende infrastrukturen som fører med seg flere arbeidsplasser med krav til et langvarig utdanningsløp. Når vi skal rangere kommunene i Norge, blir det derfor et skjevt bilde om snittet brukes som standard.

Det er faktisk bare 23 kommuner i landet som har bedre snitt enn landsgjennomsnittet.

I stedet kan man heller rangere ved å se på opplistingen av de 430 kommunene, der altså Bærum topper.

Rauma kommer likevel ikke noe særlig bedre ut i dette lyset, da kommunen bare er Norges 310. beste på dette feltet