Nrk Møre og Romsdal skriver på sitt nettsted at "Ifølge fremdriftsplanen skal tiltalte være ferdig med sin forklaring allerede til lunsj første dag i retten. Deretter føres en lang rekke vitner. Tiltalte har vedgått de faktiske forholdene i forbindelse med drapet, men har nektet for ranet av kiosken Pluto på Nørve i Ålesund".

Les hele saken om rettsaken som starter tirsdag 11. februar dag for dag på nrk.no/mr