Kultursjef Øystein Valde har sett 20. november som frist.

Då vil han ha inne alle forslag på kven som bør tildelast Rauma kommunes kulturpris for 2017.

Forslag skal sendast skriftleg og ei god grunngjeving skal ligge ved. Vi ser av lista over prisvinnarar at fleire tunge kulturaktørar har fått prisen, men det kjem stadig nye til. Berre to gonger har kommunen ikkje delt ut prisen og ein gong vart det delt ut to prisar same året.

Tidlegare prisvinnarar er:

1975 Voll kulturlag v/ Oddvar Hovde

1976 Kirsten Oshaug

1977 Kristian Brevik

1978 Asbj. Sæbø, Olav Oterholm, Olav Søvik

1979 Ole Wenge

1980 Arne Randers Heen

1981 Ingeborg L. Bø

1982 Oddmund Unhjem

1983 John og Rolf Larsen

1984 Alfa Willa og Selma Moldsvor

1985 Ingen tildeling

1986 Aage Wold

1987 Olav P. Hjelvik

1988 Gunnar Bø

1989 Andreas Nordmann

1990 Inger og Torkil Klami

1991 Erling Pedersen

1992 Grytten bondekvinnelag

1993 Anton Tvinnereim og Odd Vold

1994 Inga tildeling

1995 Eirik Moen

1996 Arne Ottar Ødegård

1997 Edmund Søvik

1998 Inga tildeling

1999 Harald Morstøl

2000 Tor Christian Jevanord

2001 Hallvard Gjerdset

2002 Per Arne Skomsø

2003 Gunn Nordheim Morstøl

2004 Steinar Stueflotten

2005 Teatergruppa SPOR

2006 Norsk Fjellfestival

2007 Brøste/Stueflotten kulturlag - Lars Kristian Singelstad (to separate prisar)

2008 RaumaRock

2009 Karoline Grøvdal Bjerkeli

2010 Paul Magne Venås

2011 Ivar E. Skotvoll

2012 Lindbjørg Vike

2013 Raumarevyen

2014 Kjetil Siem

2015 Åndalsnes Musikkforening

2016 Rauma spelemannslag