Saken om nedleggelse av Vågstranda har vært debattert blant politikerne en rekke ganger, og også tirsdag ble det en lang debatt.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti la i møtet fram sitt fellesforslag:

  • Rauma kommunestyre vedtar at Vågstranda grunnkrets blir innlemmet i Måndalen grunnkrets 1.8. 17.

  • Drift av Vågstranda skole videreføres inntil en ny eller renovert skole står ferdig i Måndalen.

  • Rådmannen bes innarbeide disse vedtakene i budsjettrevisjon 1, 2017.

  • Vedtaket forutsetter at foreldrene på Vågstranda vil slutte opp om det offentlige skoletilbudet.

Etter to gruppemøter valgte også Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet å stemme for forslaget.

Bekymret for økonomien

For de tre var det helt avgjørende at grunnkretsene blir slått sammen. Hvorvidt de to skolene bør ha felles rektor, ble også debattert, men de ni kom ikke til noen konklusjon på dette.

Ordfører Lars Olav Hustad (H) var kritisk til at ikke forslaget inneholdt et konkret forslag til innsparelse. Å opprettholde Vågstranda vil koste 1,7 millioner i 2017 og 3,4 millioner i 2018.

- Det blir litt for enkelt. Det blir en ansvarsfraskrivelse å be om at rådmannen skal innarbeide vedtaket i budsjett - man bør ha en tanke om hvor pengene skal tas fra. Vi er sterkt bekymret for økonomien, men vi blir med på dette forslaget. Vi håper det kan være med på å skape muligheter for en god skole på Sørsida, sier han.

- Jeg er innstilt på å komme til et kompromiss i ei vanskelig sak, sier Arne Steffen Lillehagen (V)

Arbeiderpartiet kom i mars-møtet med en interpellasjon om å bevare Vågstranda skole til Måndalen skole er ferdig oppgradert. Siden ti stemte mot å realitetsbehandle forslaget ble ikke forslaget stemt over.

Per Vidar Kjølmoen (Ap) peker på at kommunenes økonomiske situasjon er annerledes nå enn den var i desember. Han er glad for at de tre partiene har snudd.

- Jeg vet at dette krever mye fra dere, men det er et viktig signal. Jeg vil gi honnør til dere for at dere går med på forslaget, sier han.

Saken skal endelig avgjøres  i kommunestyret i mai.

Kan bli utfordrende å fylle

En utfordring, dersom forslaget også får flertall i kommunestyret, kan være lærersituasjonen.

- Vi er litt på overtid. Etter vedtaket i desember ble prosesser satt i gang. Nå har lærerene på Vågstranda fått tilbud om jobb i andre deler av kommunen, så hvis skolen opprettholdes, da blir det hull andre steder. Det kan være problematisk, for det begynner å bli sent å finne nye kandidater, sier han.

Også Arne Hop (KrF) og Per Vidar Kjølmoen deler bekymringen.

- Vi må prøve å finne en løsning på den kabalen, sier Hop (KrF)

Frykter grenseflytting

Selv om foreldrene på Vågstranda har signalisert at de vil velge den kommunale skolen hvis forslaget blir vedtatt, er det fortsatt usikkerhet knyttet til elevgrunnlaget på Måndalen skole i framtida. Ikke minst fordi Vågstranda Vel har søkt om at Vågstranda skal overføres til Vestnes.

Rådmannen lanserte i saksutredningen en ide om å sette som premiss at Vågstranda Vel må trekke søknaden. Det ønsket ikke politikerne.

- Vi bør være forsiktge med å sette forutsetninger, for foreldrene på Vågstranda føler allerede at de har strukket seg langt, sier Kjølmoen.

- Jeg er redd for at det er en rød klut å be de trekke søknaden om Vestnes. Men dette må avklares før vi gjør endelig vedtak om Måndalen skole , mener Arne Hop.