Med på internasjonal satsing: – Helt avhengig av dem