I morgentimene åpnet den siste stengte delen av riksvei 4 på Gjøvik.

– Stor innsats fra mange gjør at vi stadig åpner nye veistrekninger, sier Cato Løkken i Statens vegvesen i en pressemelding.

Han understreker igjen at det kan ta tid å «friskmelde» alle veiene som har blitt preget av ekstremværet Hans, da det er fare for utglidninger når vannet trekker seg tilbake.

Vegvesenet har derfor utplassert mannskaper for å vurdere skadeomfanget. Det pågår reparasjonsarbeid også i dag for å få stand veinettet.

– Trafikantene kan være trygge på at vi kun åpner veiene når de er sikre, sier Løkken.

Det er fremdeles omkjøringer via mindre veier, som ikke egner seg for tungtrafikk. Dette gjelder strekningene Harpefoss- Frya, Fåvang sentrum og Tretten sentrum.

– Vi oppfordrer tungtransporten til å velge riksvei 3 Østerdalen når de skal nordover, sier Løkken.