– Høgskoleutdanna begynner heller å jobbe i produksjonen i fabrikker. Det skurrer litt.