Det vedtok formannskapet tirsdag.

Hvor produksjonskjøkkenet til helse- og omsorgstjenesten skal ligge har skapt debatt både i media og i de politiske møtene i år, men nå er alle politikerne i formannskapet enige om at god matforsyning kan skje uten at produksjonskjøkkenet er i helsehuset.

Formannskapet mener de mest aktuelle alternativene er:

a) Egenproduksjon i et opprustet produksjonskjøkken ved Isfjorden sjukeheim

b) Et felles produksjonskjøkken for Romsdalskommunene

c) Egenproduksjon på Åndalsnes

Formannskapet vedtok at rådmannen skal komme tilbake med en ny sak høsten 2016 som viser hvordan matforsyningen for helsehuset og hjemmeboende kan sikres fra innflyttingen i nytt helsehus august 2017.

Senterpartiet foreslo at rådmannen skulle forberede en sak allerede til våren, men forslaget ble nedstemt med to mot sju stemmer.

Senterpartiet foreslo at punkt b, felles produksjonskjøkken for Romsdalskommunene, skulle strykes fra alternativene, men fikk ikke gjennomslag for det.

Ulike kostnader

Det er foreløpig ikke planlagt at helsehuset skal ha produksjonskjøkken. Investeringskostnadene ved å bygge et produksjonskjøkken i eller i tilknytnng til helsehuset er i høst blitt stipulert til 13,45 millioner.

Det er altså mye dyrere enn å oppgradere det eksisterende kjøkkenet på Rauma sjukeheim i Isfjorden, som er estimert til 4,75 millioner kroner.

- Å transportere maten utgjør en ubetydelig kostnad, sier rådmann Oddbjørn Vassli, som mener det finnes bedre alternativer enn å bygge kjøkkenet i helsehuset.

- Med et godt egetalternativ i Isfjorden og et spennende fellesalternativ i Romsdal, er det ingen grunn til at helsehuset må oppføres med eget produksjonskjøkken, konkluderer han.

Formannskapet ønsket likevel at et punkt om egenproduksjon på Åndalsnes skal være med i prosessen videre. Dette forslaget ble enstemmig vedtatt.

Mulighet med felles Romsdalskjøkken

En mulighetsstudie for etablering av felles produksjonskjøkken i Romsdal skal være ferdig på vårparten 2016.

- Det er nå kjent at det er Astero AS som har vist interesse for å vurdere å etablere en egen bedrift for produksjonskjøkken til kommunenes helse og omsorgstjeneste.  I utviklinga av sin forretningside har Astero nå fått kommunene i ROR med seg på å utrede et produksjonskjøkken for hele Romsdal da mange har utfordringer på dette området både av organisatoriske, kvalitetsmessige og økonomiske grunner, skriver rådmannen i saksframlegget til formannskapet.

Formannskapet ga utrykk for at det kan være mulighet for at et felles kjøkken for hele Romsdal kan bli lagt til Rauma, og at man bør jobbe for dette. Det kan eventuelt være snakk om så mye som 40 arbeidsplasser.

SV går bort fra kravet

Sosialistisk venstreparti er blant de som tidligere har krevd at produksjonskjøkkenet må ligge i helsehuset.

- Vi er villige til å gå bort fra kravet. Det aller viktigste for oss at produksjonen av maten skjer i Rauma, og at det blir en god arbeidsplass og at det blir god kvalitet på maten, sier Per Arne Skomsø, SVs representant i formannskapet.

Han er særlig glad for forutsetningen i planene om at beboerne skal kunne selv kunne velge fra en meny samt få servert ulike dietter.

- Vi har måttet ta en runde på dette, men vi har skjønt at vi nok ikke kommer noen veg med dette kravet. Vi ser også at det finnes andre alternativer som kan være gode, sier han.

Saken skal behandles i neste kommunestyremøte.