Det er fortsatt redusert kapasitet på ferjestrekninga Åfarnes - Sølsnes. Og slik blir det fram til 12. desember ved midnatt.

I praksis vil det si at sambandet har full kapasitet igjen fra om morgenen den 13. desember.

Sambandet har hatt redusert kapasitet siden 26. november.

Vi tar også med at Fv 63 over Trollstigen er stengt inntil videre.