Tall fra SSB viser at raumaværingen omsetter for knapt 62.000 kroner pr. innbygger i egen kommune, altså lokal handel.

Det er litt mer enn i Vestnes og betydelig mer enn i Nesset, for eksempel.

Tar vi vekk bykommunene så er det bare 7 kommuner i Møre og Romsdal som har større omsetning pr. innbygger enn Rauma. To av disse er Ørsta og Volda, der lokal handel nærmer seg nivået til Kristiansund.

Fræna, med kort og enkel veg til Molde, har en omsetning på drøyt 50.000 pr. innbygger, og går vi til Aukra finner vi kommunen der den lokale handelen er tredje lavest i fylket; drøyt 28.000 kroner pr. innbygger. Det er liten grunn til å undre seg over hvor folket på Aukra handler resten.

Samme effekt får vi antakelig for kommunen med nest minst lokal omsetning av alle, nemlig Skodje. Her omsetter hver innbygger for 26.000 kroner i året i egen kommune. Det er knapt nok så det holder til mat.

Sande kommune  ligger på bunn, med 23.000 kroner pr. innbygger. Men så er Sande knapt noe knutepunkt, der den ligger ute i havgapet, nede mot grensa til Sogn og Fjordane.

En tusenlapp fra eller til

Åndalsnes regnes - i allefall av fylket - som et delregionsenter. Slik sett burde tallene ligge opp mot Ørsta (75.000) eller kanskje Volda (84.000). (Artikkelforfatterens vurdering).

Om hver innbygger i Rauma la igjen en tuselapp mer i måneden lokalt ville omsetninga kommet på nivå med Ørsta. For Raumas del ville dette utgjort 90 millioner kroner i økt omsetning i detaljvarehandel pr. år. Eller trolig minst 50 nye arbeidsplasser.

I Ålesund var omsetninga pr. innbygger 113.000 kroner, i Molde 104.000.- og i Kristiansund 88.000 kroner i 2013. Ikke fordi folk i disse byene handler mer enn andre, men fordi tilreisende legger igjen betydelige beløp.

Tallene er uten mva og uten omsetning av motorkjøretøy og bensin.

Hele tabellen kan du se her