Både landbrukseiendommen og Åndalsnes vandrerheim kommer for salg.

Det bekrefter eier Hans Skotte som er professor ved NTNU i Trondheim og bosatt i trønderbyen. Han sier at det å selge også innebærer å klippe bånd, men at det er en erkjennelse av at å sitte på eiendommen koster mer enn det smaker.

– Det er heller ingen som kommer etter meg som er interessert og det vil av den grunn være galt av meg å sitte på denne eiendommen, sier Hans Skotte.

Han legger til at han regner sin avgjørelse som en del av et tidsskille når det gjelder landbrukseiendommene på Setnes og han tror dette salget, slik sett, blir en test eller en prøvesten for andre salg som kan komme.

Skotte tror den vesentligste ressursen for eiendommen er lokaliseringen og at den vil bli sentral i forhold til framtidig byutvikling.

– Det er i alle fall ingen mening i å selge dette som en sjølstendig landbrukseiendom, sier Skotte og er spent på hva som vil skje med arealbruken.

– Hva forventer du av pris på denne eiendommen?

– Det vet jeg ikke. Taksten er ikke ferdig og det vil avhenge av å treffe kjøpere som ser et potensial i dette. Det blir spennende og det ligger en betydelig verdi i leieinntekter fra Forsvaret, sier Hans Skotte.